Bilder från Solenna akten den 4 januari 2015

foto: Sven jakobsson

Rad 1:: GM:s styrelse. fr v.  Ordf. Lars Junell,   V.ordf Harri Hagström

Dirigent Karl G Sundman,  Hedersdirigent John Storbacka

Hedersordf.  Kurt Haldin,  Klubbmästare  Hans Långbacka

Ekonom  Kim Viitala,  Sekreterare  Matts-Johan Thylin

Rad två:  fr v. Dirigent Karl G Sundman, Hedersdirigent John Storbacka

Rad tre:  fr v.Ordförande Lars Junell,  Hedersordförande  Kurt Haldin

Rad 1: GM uppställd till sång

Rad 2:  fr v. II bas Juhani Sundberg,  II tenor  Ralf Sandbacka

I tenor Kurt Haldin, I tenor Einar Sundblad (skymd)

Rad 3:  II bas Markku Aho,  Ärkebiskop Emeritus  John Vikström

 

             

GM:s Damer uppvaktade sin Manskör   Karleby veteraner uppvaktade 100-åriga GM

             

Kokkolan Lauluveikot uppvaktade GM    Kronoby Manskör uppvaktade GM

             

Karleby Kammarkör uppvaktade GM        Jakobstads Sångarbröder uppvaktade GM

             

Karlebynejdens SMF upp-              Kronoby Sångkör uppvaktade                  vaktade GM                                  GM med "saft" .Dir. Tobias Elfving                                                                  försöker övertyga om dess äkthet.

             

Terjärv Manskör uppvaktade          Staden Karleby uppvaktade              GM                                                100-åringen.

             

Janne Slätis från Lappträsk

Sångargille uppvaktade GM              ..och GM:s styrelse tackade      

             

GM:s ordf. Lars Junell riktade          Hedersdirigenten John

ett stort tack till alla körer,                Storbacka fick en rejäl kram

grupper och förbund för uppvakt-    av förra dirigenten Aira Kentala

ning vid GM:s 100-års Solenna akt

den 4 januari 2015.

 

             

(Var det, F-dur eller G-dur?)     Eevalotta Matikainen och Mikael Svarvar

               

Solisten Simon Granlund                Hedersordf. Kurt Haldin hälsade                                                                     välkommen

                

Karleby stadsfullmäktiges               Ärkebiskop emeritus John Vikström        ordförande Stefan Andersson          festtalade.                                              framförde stadens hälsning

.              

GM:s hedersordf. Kurt Haldin       Glunten (Hans Ahlskog) och 

vid sitt porträtt                               Magistern (Karl Gustaf Sundman) tog                                                             sig ton.