Kontakt

Styrelsen

Ordförande   
Lars Junell    
lars.junell@anvianet.fi 

Viceordförande
Folke Sundström
folke.sundstrom@anvianet.fi

Ekonom
Pehr-Göran Kåla
pehrgoran.kala@gmail.com

Sekreterare
Einar Sundblad
easundblad@gmail.com

Klubbmästare  
Hans Långbacka
hans.langbacka@gmail.com

Viceklubbmästare
Leo Pelo 
sonja.pelo@gmail.com 

Dirigent, ordf. i musiknämnden
Susanna Mäkelä
susa.makela@gmail.com
 

Hedersdirigent  
John Storbacka  
john.storbacka@gmail.com 

Vicedirigent
 

Funktionärer

Vicesekreterare
Håkan Masar

NaDa distributör
Håkan Masar, Janne Bergroth, Markus Nisula, Bo-Erik Dahlqvist, Hans Långbacka

Kassör
Janne Bergroth