1961
Erik Brandt 1T Nr 159
Helge Hallman 1T Nr 160
Bertel Krokfors 1T Nr 161
Algot Näse 1T Nr 162
Jörgen Näse 2T Nr 163
John Storbacka 2T Nr 164
Verner Vidberg 2T Nr 165
Gustaf Åsmus 2T Nr 166
Gustaf Bergroth 1B Nr 167
Carl-Gustav Bjon 1B Nr 168
Valfrid Nordlund 1B Nr 169
Ruben Strang 1B Nr 170
Paul Störling 1B Nr 171
Vidar Häggblom 2B Nr 172
Åse Häggblom 2B Nr 173
Eino Lindell 2B Nr 174
Harald Möller 2B Nr 175


1965
Lars Björkgren 1T Nr 226
Håkan Cygnel 1T Nr 227
Torsten Holmqvist 1T Nr 228
Helge Indola 1T Nr 229
Erik Bäck 2T Nr 230
Tore Jansson 2T Nr 231
Runar Hartell 1B Nr 232
Bertel Hellsten 1B Nr 233
Lennart Stenman 1B Nr 234
Heimer Witick 1B Nr 235
Karl-Erik Andersson 2B Nr 236
Werner Björklund 2B Nr 237
Leo Hagström 2B Nr 238
Allan Hartell 2B Nr 239


1973
Herman Grahn


1975
Hans Björkskog 1T Nr 249
Dan Broström 1T Nr 250
Göran Grahn 1T Nr 251
Per Hellström 1T Nr 252
Greger Krokfors 2T Nr 253
Lars Nystedt 2T Nr 254
Per-Johan Sandström 2B Nr 255


1999
Karl-Johan Indola 1B
Ulf-Erik Byskata 2B